13.12.07

 

Infond Holding, Pivovarna Laško,

Pivovarna Union, Radenska,

Center Naložbe, Kolonel

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 13. 12. 2007 proti družbam Infond Holding, finančna družba, d.d. Titova cesta 2 A, 2000 Maribor, Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, Pivovarna Union, d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d. Boračeva 37, 9502 Radenci, Center Naložbe, finančna družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor, in Kolonel poslovno svetovanje, d.o.o., Ulica Milana Majcna 49, 1000 Ljubljana, uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence na podlagi 23. člena ZPOmK (v nadaljevanju: ZPOmK).

 

Omenjene družbe naj bi najpozneje dne 4. 12. 2007 pridobile skupni nadzor nad družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, in bi skladno z 12. členom ZPOmK morale koncentracijo priglasiti Uradu najpozneje en teden po pridobitvi kontrolnega interesa. Urad je zaradi opustitve priglasitve domnevne koncentracije in izkazane verjetnosti glede neskladnosti obravnavane koncentracije s pravili konkurence zaradi vertikalno povezanih upoštevnih proizvodnih trgov in velike tržne moči na trgih, na katerih poslujejo udeležene družbe, uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence, na podlagi katerega bo preveril ali obstaja možnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja enega ali več podjetij, posamično ali skupno, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na upoštevnem trgu.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava