20.09.07

 

Generali Holding
BAWAG
P.S.K.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 20. 9. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družbe Generali Holding Vienna AG, Landskrongasse 1-3, 1010 Dunaj (v nadaljevanju: Generali Holding), izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb Generali Holding ter BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft, Grüngasse 15, 1050 Dunaj (v nadaljevanju: BAWAG), in P.S.K. Versicherung AG, Fleischmarkt 3-5, 1010 Dunaj (v nadaljevanju: P.S.K.), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Družba Generali Holding namerava pridobiti izključni nadzor nad družbo BAWAG, kar pomeni, da gre v obravnavanem primeru za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Pred pridobitvijo izključnega nadzora nad družbo BAWAG bo (v okviru skupine) k omenjeni družbi pripojena družba P.S.K.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o razmerah na upoštevnem trgu življenjskih zavarovanj Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o njeni neskladnosti s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava