07.09.07

 

Helios
Belinka Holding

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 7. 9. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentraciji družb Helios, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, in Belinka Holding, d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Koncentracija se bo izvedla z združitvijo dveh predhodno neodvisnih družb, natančneje s pripojitvijo družbe Belinka Holding k družbi Helios, zato gre v navedenem primeru za koncentracijo v smislu prve alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Ob upoštevanju podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil, da v zvezi s koncentracijo družb Helios in Belinka Holding ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava