07.08.07

 

Viator & Vektor
Izletnik Celje, Integral Zagorje,
Integral Stojna in Koratur

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 7. 8. 2007 na podlagi priglasitve koncentracij izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da so koncentracije družb Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, in Izletnik Celje prometno in turistično podjetje d.d., Aškerčeva 20, Celje, Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, in Integral Stojna avtobusni promet d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, in Integral - avtobusni promet in turizem Zagorje d.o.o., Cesta zmage 4, Zagorje ob Savi, ter Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, in Koratur avtobusni promet in turizem d.d., Perzonali 48, Prevalje, skladne s pravili konkurence in da jim ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija družbe Skupina Viator & Vektor d.d. in Izletnik Celje d.d. se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Izletnik Celje d.d. s strani družbe Skupina Viator & Vektor d.d. na podlagi odkupa delnic ciljne družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Priglašena koncentracija družbe Skupina Viator & Vektor d.d. in Integral Zagorje d.o.o. se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Integral Zagorje d.o.o. s strani družbe Skupina Viator & Vektor d.d. na podlagi pogodbe o odsvojitvi in prevzemu poslovnih deležev ciljne družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Priglašena koncentracija družb Skupina Viator & Vektor d.d. in Integral Stojna d.o.o. se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Integral Stojna d.o.o. s strani Skupina Viator & Vektor d.d. na podlagi pogodbe o odsvojitvi in prevzemu poslovnih deležev ciljne družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Priglašena koncentracija družb Skupina Viator & Vektor d.d. in Koratur d.d. se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Koratur d.d. s strani družbe Skupina Viator & Vektor d.d. na podlagi nakupa delnic ciljne družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu avtobusnih prevozov in trgu proizvodnje in prodaje mini in midi avtobusov je Urad ugotovil, da v zadevah priglašenih koncentracij ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracij s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava