03.08.07

 

Koroška trgovina
Vino Brežice

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je glede priglašene koncentracije, ki temelji na pridobitvi nadzora družbe Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2, 2360 Radlje ob Dravi, nad družbo Vino Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 33, 8250 Brežice, na podlagi 3. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Koroška trgovina d.d. je dne 16. 4. 2007 pridobila nadzor nad družbo Vino Brežice d.d. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava