17.07.07

 

Telekom Slovenije
Interseek

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 7. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije, d.d.), in Interseek, internetne iskalne tehnologije, d.o.o., Stegne 31, Ljubljana (v nadaljevanju: Interseek d.o.o.), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 75-odstotnega poslovnega deleža v družbi Interseek d.o.o. s strani družbe Telekom Slovenije, d.d. na podlagi Predpogodbe o prodaji poslovnega deleža v družbi Interseek d.o.o. Obravnavana transakcija pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Ob upoštevanju podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi s koncentracijo družb Telekom Slovenije, d.d. in Interseek d.o.o. ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Urad obravnavani koncentraciji zato ne bo nasprotoval.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava