03.07.07

 

Elster Group
Coronis Systems

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 3. 7. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Elster Group GmbH, Frankenstrasse 362, 45133 Essen, Nemčija, in Coronis Systems SA, 290 Rue Alfred Nobel, Le Millenaire, 34000 Montpellier, Francija, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega osnovnega kapitala družbe Coronis Systems SA s strani družbe Elster Group GmbH preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi  pogodbe o prodaji in nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava