21.06.07

 

Demit
Fragmat TIM
Saint-Gobain Weber Terranova

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 21. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija, ki bo nastala na podlagi pridobitve nadzora nad delom družb Fragmat TIM, tovarna izolacijskega materiala, d.d., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, in Demit, prodaja toplotno izolacijskih fasad, inženiring in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, s strani družbe Saint-Gobain Weber Terranova d.o.o., Ljubljanska 68, 1290 Grosuplje, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se bo izvedla z nakupom dela družb Fragmat TIM in Demit s strani družbe Saint-Gobain Weber Terranova na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu sredstev, kar predstavlja koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevnem trgu proizvodnje in prodaje fasadnih sistemov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava