10.04.07

 

Bayer Pharma
Schering

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 10. 4. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena transakcija pridobitve večinskega kapitalskega deleža v družbi Schering Ljubljana, svetovanje in ekonomsko propagiranje, d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: Schering), s strani družbe Bayer Pharma, farmacevtska družba, d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: Bayer Pharma), ni podrejena določbam ZPOmK.

 

V priglašeni transakciji gre za prenos večinskega kapitalskega deleža v družbi Schering z družbe Bayer Schering AG, Nemčija, na družbo Bayer Pharma, ki je v 100% lasti družbe Bayer HealthCare AG, Nemčija. Družbe Bayer Schering AG, Bayer HealthCare AG in Bayer Pharma so del skupine Bayer.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da gre v primeru obravnavane transakcije za prenos večinskega lastništva znotraj skupine družb, ki tvorijo zaokroženo ekonomsko celoto, zaradi česar priglašena transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava