27.03.07

 

Dumida
TT-Trgotehna

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 27. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Dumida, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Spodnje Dobrenje 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru, in TT-Trgotehna-Trgovina d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100 % poslovnega deleža družbe TT-Trgotehna s strani družbe Dumida na podlagi pogodbe o prodaji in odsvojitvi poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava