16.03.07

 

ACH
Debitel

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene koncentracije, ki temelji na pridobitvi izključnega nadzora družbe ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana, nad družbo Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana, na podlagi 3. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana, je dne 7. 2. 2007 sklenila pogodbo o prodaji delnic z družbo Debitel Koncernfinanzierungs GmbH, Stuttgart, Nemčija, kot prodajalcem, s katero bo priglasitelj pridobil izključni nadzor v družbi Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana. Realizacija pogodbe (plačilo kupnine in prenos delnic) je vezana na izdajo odločbe Urada. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve družb, udeleženih v koncentraciji, in z njimi povezanih družb ne prekrivajo in na ta način ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava