14.03.07

 

Gorenje
Surovina

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 14. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Gorenje, gospodinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje, in Surovina, družba za predelavo odpadkov, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Surovina d.d. s strani družbe Gorenje d.d. na podlagi nakupa vrednostnih papirjev, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava