18.10.06

 

ThyssenKrupp
DVG

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 18. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb ThyssenKrupp Austria Beteiligungs GmbH, Stubenring 24, 1011 Dunaj, Avstrija, in DVG d.o.o., podjetje za dvigalogradnjo, Špruha 7, 1236 Trzin, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo 100% poslovnega deleža družbe DVG d.o.o. s strani družbe ThyssenKrupp Austria Beteiligungs GmbH na podlagi pogodbe o odsvojitvi deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava