Datum objave: 16. 4. 2018

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 12. 4. 2018 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Sully System a.s., in CENEJE, družba za trgovino in poslovno svetovanje d.o.o., ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če bodo izpolnjeni korektivni ukrepi iz druge točke izreka te odločbe.


2. Definicije uporabljenih izrazov v korektivnih ukrepih:
- »AVK« pomeni Javno agencijo RS za varstvo konkurence.
- »Dan učinkovanja« pomeni dan, ki nastopi en mesec od datuma pravnomočnosti odločbe AVK.
- »Mimovrste« pomeni družbo Mimovrste d.o.o. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Ljubljana, Brnčičeva ulica 39, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, in družbo, ki upravlja spletno trgovino na spletnem naslovu www.mimovrste.si.
- »Oglas spletnega trgovca« pomeni oglas Spletnega trgovca na Spletni strani, ki je prikazan kot ponudba Spletnega trgovca glede posameznega izdelka.
- »Kategorije izdelkov« pomenijo skupino izdelkov, v kateri Spletna stran prikazuje Oglase spletnih trgovcev, kot trenutno v skupinah Avdio in video, Avtomobilska oprema, Dom in vrt, Erotika, Fotografija, Lepota in zdravje, Oblačila in čevlji, Pisarna in šola, Računalništvo, Šport, Telefonija, Vse za otroke.
- »Razkritje lastništva« pomeni razkritje lastništva v skladu z obveznostjo, ki je določena v točki 6 izreka.
- »Priglasitelj« pomeni družbo Suliy System a.s., s sedežem v Pragi, Češka republika, in poslovnim naslovom Na hrebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praga 4, Češka republika, in ki je podjetje v skupini, ki ima na datum ponujenih korektivnih ukrepov nadzor nad družbo Mimovrste, in ki bo v primeru zaključka transakcije hkrati postalo tudi edini družbenik Tarče.
- »Spletna stran« slovenski spletni primerjalnik cen, s katerim upravlja Tarča, dostopen na spletnem naslovu www.ceneje.si.
- »Spletni trgovci« pomeni podjetja, ki so trenutno ali bodo v prihodnosti aktivna na trgu spletne prodaje potrošniškega blaga na drobno v Sloveniji, ki trenutno oglašujejo na Spletni strani ali bi želeli na le-tej oglaševati v prihodnosti.
- »Tarča« pomeni družbo Ceneje d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Vilharjeva cesta 27,1000 Ljubljana, Slovenija.
- »Obdobje trajanja korektivnih ukrepov« pomeni obdobje, kot je določeno v točki 8 izreka.


3. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje, da bo zagotovil, da Tarča ne bo diskriminirala, posredno ali neposredno in na kakršenkoli način, med Oglasi spletnih trgovcev, ki oglašujejo na Spletni strani Tarče, še posebej ne v zvezi z izgledom in načinom prikaza Oglasov spletnih trgovcev na Spletni strani, in v tem smislu družbe Mimovrste ne bo obravnavala ugodneje.


4. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje, da bo zagotovil, da bo Tarča ohranila nevtralne in objektivne algoritme iskanja in razvrščanja, ki jih uporablja za Oglase spletnih trgovcev. Če bo število Spletnih trgovcev, ki oglašujejo na Spletni strani, ostalo na primerljivi ravni kot na Dan učinkovanja, in število Oglasov spletnih trgovcev za posamezen izdelek ne bo presegalo 20 oglasov, se Priglasitelj kot družbenik zavezuje, da bo zagotovil, da bodo vsi rezultati iskanja v zvezi z določenim izdelkom prikazani na eni strani Spletne strani.


5. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje, da bo zagotovil, da bo Tarča ohranila nevtralna in objektivna priporočila, kakršno je priporočilo določenih izdelkov na vstopni strani Spletne strani v sekciji »Aktualno zate« in družbe Mimovrste v zvezi s tem ne bo obravnavala ugodneje.


6. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje, da bo Spletna stran vključevala navedbo, da je Tarča član skupine Rockaway.


7. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje, da bo poskrbel, da Tarča na Dan učinkovanja zagotavlja izpolnitev obveznosti, navedenih v točkah 3, 4, 5 in 6 izreka.


8. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje, da bo poskrbel, da Tarča izpolnjuje obveznosti, navedene v točkah 3, 4, 5 in 6 izreka, neprekinjeno za obdobje 30 (tridesetih) mesecev od Dneva učinkovanja.


9. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje, da bo vsakih 6 mesecev od Dneva učinkovanja vse Obdobje trajanja korektivnih ukrepov AVK-ju predložil zgodovinske izpise cen, posredovanih Priglasitelju s strani Tarče, 12 izdelkov iz Oglasov Spletnih trgovcev, ki jih bo AVK izbral s Spletne strani iz različnih Kategorij izdelkov. Priglasitelj se zavezuje v zgodovinskih izpisih cen iz predhodnega stavka AVK-ju poročati o cenah izbranih 12 izdelkov, kot so bile te objavljene v Oglasih Spletnih trgovcev, posamično za vsak izbrani izdelek in za vsak dan zadnjega 6-mesečnega obdobja poročanja. Priglasitelj se zavezuje podatke iz predhodnega stavka AVK-ju predložiti v razpredelnici v digitalni obliki formata Microsoft Excel, in sicer najkasneje v 10 dneh po poteku vsakega 6-mesečnega obdobja poročanja.


10. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje predložiti podatke iz točke 9 izreka za tistih 12 izdelkov, ki jih bo AVK določil v zahtevi Priglasitelju z opredelitvijo enolične CUIN kode izdelka na Spletni strani najkasneje do konca vsakega 6-mesečnega obdobja poročanja od Dneva učinkovanja v Obdobju trajanja korektivnih ukrepov. V primeru, da AVK ne določi izdelkov skladno s predhodnim stavkom, se Priglasitelj kot družbenik Tarče zavezuje predložiti podatke iz točke 9 izreka za vsakokrat drugačnih 12 naključno izbranih izdelkov iz različnih Kategorij izdelkov.

 

11. Priglasitelj se kot družbenik Tarče zavezuje zagotoviti, da Tarča Priglasitelju posreduje vse potrebne informacije in dokumente iz točk 9 in 10 izreka.

 

12. Med postopkom niso nastali posebni stroški.
 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava