Datum objave: 24. 11. 2014

Ustanovitev skupnega podjetja Pošta d.d. in Mikrografija d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne  14. 11. 2014 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

1.     Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji ustanovitve skupnega podjetja za opravljanje storitev digitalizacije vhodnih dokumentov s strani podjetij Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor in Mikrografija trgovina d.o.o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

2.     Med postopkom niso nastali posebni stroški.