Datum objave: 10. 10. 2013

 

Agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 30. 09. 2013 izdala odločbo z naslednjim izrekom:

 

1.     Podjetja

-         ALPETOUR – potovalna agencija d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o. (skrajšana firma: AVRIGO, d.o.o.), Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         INTEGRAL BREBUS avtobusni promet, delavnice in turizem Brežice d.o.o. (skrajšana firma: INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.), Cesta Svobode 11, 8250 Brežice, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje (skrajšana firma IZLETNIK CELJE d.d.), Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, od dne 14. 12. 2009 do dne izdaje te odločbe,

-         INTEGRAL STOJNA Avtobusni promet, d.o.o. (skrajšana firma. INTEGRAL STOJNA Kočevje, d.o.o.), Reška cesta 1, 1330 Kočevje, od dne 9. 3. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         KORATUR avtobusni promet in turizem d.d. (skrajšana firma KORATUR d.d.), Perzonali 48, 2391 Prevalje, od dne 9. 3. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. (skrajšana firma: KAM-BUS, d.d.), Perovo 30, 1241 Kamnik, od dne 27. 5. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         INTEGRAL – AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o. (skrajšana firma: Integral – Zagorje, d.o.o.), Cesta zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi, od dne 14. 3. 2010 do dne izdaje te odločbe,

-         VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA, družba za prevoz potnikov, d.d. (skrajšana firma: VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA d.d.), Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, od dne 14. 12. 2009 do dne 12. 7. 2011,

-         ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. (skrajšana firma: ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o.), Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper – Capodistria, od dne 14. 12. 2009 do dne 26. 6. 2013,

-         ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d. (skrajšana firma: ARRIVA ŠTAJERSKA d.d.), Meljska cesta 97, 2000 Maribor, od dne 14. 12. 2009 do dne 26. 6. 2013,

 

so kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU s tem, ko so se dogovarjala in usklajeno ravnala pri nastopanju in oblikovanju ter oddaji ponudb za javno naročilo Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DRSC), številka JN 1952/2010 z dne 12.3.2010, objavljeno na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, ter s tem, ko so si razdelila trg storitev linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, katerega cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na notranjem trgu.

 

2. Podjetja, navedena v točki 1 izreka te odločbe, morajo, kolikor tega še niso storila, s kršitvijo nemudoma prenehati.

 

3. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.

 

4. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

 

Navedeni izrek odločbe se objavi na spletni strani Agencije.