14.07.06

BASF

Lanxess

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 14. 7. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb BASF Aktiengesellschaft, ZRR-D100, 67056 Ludwigshafen, Nemčija, in Lanxess Deutschland GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51369 Leverkusen, Nemčija, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla z nakupom t. i. posla SAN družbe Lanxess s strani družbe BASF na podlagi pogodbe o nakupu premoženja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava