05.07.06

Merkur

Sava Trade

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi priglasitve koncentracije dne 5. 7. 2006 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (v nadaljevanju: Merkur), in Sava Trade, trgovina in storitve, d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sava Trade), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla na podlagi Pogodbe o prodaji delnic družbe Sava Trade, na podlagi katere je družba Merkur postala lastnica 96,87 % delnic družbe Sava Trade. Iz nakupa je izvzeto hčerinsko podjetje družbe Sava Trade MG Market d.o.o.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava