03.07.06

Primorje holding

Vipa holding

Primorje

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 3. 7. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji, pri kateri gre za pridobitev skupnega nadzora družb Primorje holding, d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, in Vipa holding, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, nad družbo Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Prevzemnika nameravata z nakupom delnic v postopku javne ponudbe oziroma z neposredno pridobitvijo delnic od njenih imetnikov pridobiti neposreden nadzor nad družbo Primorje. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava