Objavljeno: 17.12.08

 

Derma, CM Celje

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 15. 12. 2008 na podlagi tretjega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Derma trgovina in storitve d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje, in CM Celje, d.d. Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava