25.07.08

 

Sana Investicije
Tosama

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 25. 7. 2008 na podlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) izdal odločbo z naslednjim izrekom:

 

Priglašena koncentracija družb Sana Investicije, družba za upravljanje podjetij, d.o.o., Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana, in Tosama, tovarna sanitetnega materiala, d.d., Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava