Objavljeno: 21.10.08

 

Wiener Börse
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 9. 10. 2008 na podlagi drugega odstavka 46. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) sprejel naslednjo odločbo:

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence priglašeni koncentraciji družb Wiener Börse AG, Wallnerstrasse 8, 1014 Vienna, Avstrija, in Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava