09.03.06

Maos

Iskra, elektro in elektronska industrija

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 9. 3. 2006 izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je priglašena koncentracija družb Maos, poslovno svetovanje, d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, in Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija v smislu 2. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK, s področja elektro in elektronske industrije, naj bi nastala na podlagi javne ponudbe za odkup v skladu z Zakonom o prevzemih, ki jo je Maos d.o.o. objavil 29. 12. 2005, z namenom pridobiti vsaj 51 % delnic Iskre d.d. in s tem nadzor nad to družbo.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v primeru priglašene koncentracije nevarnost zmanjšanja ali onemogočanja učinkovite konkurence ne obstaja. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava