Objavljeno: 22.07.08

 

Poteza, Mantos, Veritas B.H.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 15. 7. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) odločil, da nameravana koncentracija družb Poteza, borzno posredniška družba, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Mantos, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, in Veritas B.H., borzno posredniška hiša, d.o.o., Partizanska cesta 26, 2000 Maribor, ni podrejena določbam ZPOmK-1.

 

Predvidena koncentracija se bo izvedla s prenosom dela poslovne dejavnosti družbe Veritas B.H. d.o.o. na družbo Poteza d.d. in nakupom poslovnega deleža družbe Veritas B.H. d.o.o. s strani družbe Mantos d.o.o., kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 1. odstavka 10. člena ZPOmK-1.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da priglašena koncentracija ne izpolnjuje ekonomski pragov iz 1. odstavka 42. člena tega zakona. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinsko skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato je skladu z 2. odstavkom 46. člena ZPOmK-1 izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam zakona.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava