28.02.06

Kolektor Group

LIV Postojna

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 28. 2. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Kolektor Group, vodenje in upravljanje družb, d.o.o., Vojkova ulica 10, Idrija, in LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d., Industrijska cesta 2, Postojna, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe LIV Postojna s strani družbe Kolektor Group na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava