19.02.08

 

Gorenje, Trimo, Riko, Pristop
Gorenje Design Studio

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 19. 2. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da ustanovitev družbe Gorenje Design Studio, družba za oblikovanje, d.o.o., Partizanska cesta 12, Velenje, s strani družb Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Slovenija, Partizanska cesta 12, Velenje, Trimo, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d., Prijateljeva cesta 12, Trebnje, Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o., Bizjanova ulica 2,  Ljubljana, in Pristop, družba za komunikacijski management, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Priglašena ustanovitev družbe Gorenje Design Studio d.o.o., ki bo dejavna predvsem na področju oblikovanja, ne predstavlja pridobitve skupnega nadzora družb ustanoviteljic v novoustanovljenem podjetju in s tem koncentracije v smislu določil 11. člena ZPOmK, zato je Urad v skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da obravnavana transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava