06.02.08

 

Hypo Leasing
MM Alpha et al.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 6. 2. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana (v nadaljevanju: Hypo Leasing), in MM Zeta d.o.o., MM Theta d.o.o., MM Epsilon d.o.o., MM Lambda d.o.o., MM Omikron d.o.o., MM Alpha d.o.o.,  MM Gamma d.o.o. ter MM Jota d.o.o., vse s sedežem Dunajska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: investicijske družbe), ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Družba Hypo Leasing je priglasila koncentracijo zaradi nameravanega nakupa navedenih investicijskih družb. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil, da priglašena transakcija, ki zadeva nepremičninski sektor, ne predstavlja koncentracije v smislu določb 11. člena ZPOmK, ker investicijske družbe ne predstavljajo podjetij v smislu določil ZPOmK. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinsko skladnosti koncentracije s pravili konkurence, zato je v skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da priglašena koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava