17.02.06

Express-Interfracht

Intereuropa

Intereuropa FLG

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 17. 2. 2006 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija, ki je nastala s pridobitvijo skupnega nadzora nad družbo Intereuropa FLG, železniška špedicija, d.o.o., s strani družb Express-Interfracht International Spedition GmbH, Wohllebengasse 18, 1040 Dunaj, Avstrija, in Intereuropa, globalni logistični servis, d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla na podlagi pogodbe o odsvojitvi dela poslovnega deleža z dne 6. 12. 2005, na podlagi katere je družba Express-Interfracht pridobila od družbe Intereuropa 50 % delež v družbi Intereuropa FLG. Na podlagi sklenitve te pogodbe sta družbi Express-Interfracht in Intereuropa pridobili skupni nadzor nad družbo Intereuropa FLG.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava