12.12.05

Vita Commerce

MIP

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 12. 12. 2005 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Vita Commerce d.o.o., Podutiška c. 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Vita Commerce d.o.o.), in MIP d.d., Panovška c. 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: MIP d.d.), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla na podlagi na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe MIP d.d., ki je bila objavljena dne 15. 11. 2005. Na podlagi javne ponudbe naj bi družba Vita Commerce d.o.o. pridobila nadzor nad družbo MIP d.d.

 

Glede na podatke iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava