Tržni preizkus predloga korektivnega ukrepa v okviru postopka presoje koncentracije podjetij HSE d.o.o. in Energija plus d.o.o.

Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (Agencija) je v okviru postopka presoje koncentracije podjetij HSE d.o.o. in Energija plus d.o.o. skladno s prvim odstavkom 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence - ZPOmK-1 prejela predlog korektivnega ukrepa, s katerim naj bi se odpravil vsakršen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predloženega korektivnega ukrepa ter zagotavljanja preglednosti in uspešnega posvetovanja s tretjimi osebami odločila opraviti tržni preizkus predloženega korektivnega ukrepa.

Agencija naproša vse zainteresirane udeležence na trgu veleprodaje električne energije, na trgu dobave električne energije poslovnim odjemalcem in na trgu dobave električne energije gospodinjskim uporabnikom ter drugo zainteresirano javnost, da posredujejo Agenciji mnenje glede predloga korektivnega ukrepa do vključno dne 28. 2. 2022, in sicer na elektronski naslov gp.avk@gov.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom opr. št. zadeve 3061-9/2021.

Predlog korektivnih ukrepov je na spletni povezavi tega besedila.

Za vaše sodelovanje in posredovane podatke se vam najlepše zahvaljujemo.


Prilogi: dopis in besedilo korektivnih ukrepov.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava