Sporočilo za javnost - Usklajena uvedba bankomatskih provizij

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 26. 2. 2007 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da so Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, in Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, kršile 5. člen v povezavi s 3. členom ZPOmK, ker so usklajeno ravnale ter so na točno isti dan, to je 20. februarja 2006, in v točno enakem znesku, 80,00 SIT, uvedle provizijo za svoje komitente pri dvigu gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank.

 

Urad je dne 17. 5. 2006 postopek proti zgoraj navedenim bankam začel po uradni dolžnosti, ker je iz ravnanja na trgu verjetno izhajalo, da so banke usklajeno nastopile pri uvajanju zaračunavanja storitve dviga gotovine svojim komitentom na bančnih avtomatih drugih bank. Urad je v okviru uvedenega postopka dne 12. 9. 2006 posredoval vsem strankam postopka Povzetek relevantnih dejstev, s katerim jim je omogočil, da se seznanijo z njegovimi bistvenimi ugotovitvami. Po pregledu njihovih odgovorov, v katerih so se stranke izjavile glede dejstev in dokazov Urada in po prejemu nekaterih pojasnitev, je Urad postopek zaključil in izdal odločbo.

 

Urad je v postopku ugotovil, da je bila enotna uvedba provizije za komitente posledica usklajevanja bank in ne njihove samostojne odločitve. Konkurenčno pravo ne izključuje pravice gospodarskih subjektov, da se razumljivo prilagodijo ugotovljenemu ali pričakovanemu ravnanju svojih konkurentov, vendar močno nasprotuje vsakršnemu  povezovanju med temi subjekti, katerega namen ali učinek je bodisi vplivati na ravnanje dejanskega ali potencialnega konkurenta na trgu bodisi takemu konkurentu razkriti vedenje oziroma ravnanje, za katerega se je odločilo oziroma se ga namerava upoštevati. Usklajeno ravnanje bank pri določitvi enotne cene in enakega datuma uvedbe zaračunavanja provizije za dvige na bankomatih drugih bank za komitente, ob že tako nizki mobilnosti končnih uporabnikov, še dodatno omejuje njihovo možnost izbire alternativne poslovne banke, ki bi obravnavano storitev ponujala v enakem ali podobnem obsegu po nižji ceni ali celo brezplačno. Objektivne razmere na trgu so enake za vse udeležence na trgu, pri čemer se morajo vsi samostojno odločati o glavnih konkurenčnih parametrih. Na takšen način bo zagotovljena učinkovita konkurenca med bankami, od katere bo imel potrošnik največ koristi.

Predmet konkretnega postopka ni bila presoja, kolikšna mora biti višina bančne provizije, prav tako ni v pristojnosti Urada, da bi bankam določal ceno njihovih storitev.

 

Urad je bankam prepovedal vsakršno nadaljnje dogovarjanje ali medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev glede provizije za svoje komitente. Postopek proti Banki Koper d.d. je bil ustavljen, ker v postopku ni bilo ugotovljeno, da je njeno ravnanje rezultat sodelovanja s konkurenti.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava