Sporočilo za javnost - DDD Koper in ZZV Maribor

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je v postopku o prekršku zoper Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (v nadaljevanju: ZZV Maribor) in DDD, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, d.o.o Koper (v nadaljevanju: DDD Koper) ter njunima odgovornima osebama zaradi prekrška po prvi alinei prvega odstavka 52. člena in tretjega odstavka 52. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence izrekel globe v skupni višini 62.000.000 tolarjev. Odločba še ni pravnomočna.

 

Urad je izvedel postopek o prekršku, ker sta se obe pravni osebi dogovorili za takšno nastopanje na javnih razpisih za izvedbo zaščite blaga, ki jih razpisuje Zavod RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: ZRSBR), da bo ZZV Maribor dal ponudbo na razpis, DDD Koper pa bo nastopil kot njegov podizvajalec in se sam na razpis ne bo prijavil. Do takšnih sporazumov je prihajalo ob vsakem razpisu ZRSBR za izvedbo ukrepov zaščite blaga, in sicer je Urad v postopku o prekršku zajel dogovore na razpisih za obdobja 2003/2004 ter 2004/2007. S temi sporazumi sta ZZV Maribor in DDD Koper dosegla, da si na navedenih razpisih nista konkurirala, čeprav sta bila sposobna oddati ponudbo na razpis neodvisno drug od drugega, omejila sta konkurenco na trgu izvajanja ukrepov zaščite blaga (storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije) in si v tem obdobju razdelila javna naročila za izvedbo zaščite blaga, ki jih je razpisal ZRSBR.

 

Urad je ugotovil, da gre v navedenem primeru za obliko prikrojevanja razpisnih ponudb (t. i. bid rigging), ki je ena izmed najresnejših kršitev konkurenčnega prava. Gre za obliko omejevalnega sporazuma, pri katerem podjetja sodelujejo pri predložitvi ponudb v okviru postopkov oddaje javnih naročil. V kolikor pride do vnaprejšnjega dogovarjanja med (nekaterimi) ponudniki o vsebini njihovih ponudb in celo o odločitvi, katera ponudba bo zmagovita, je namen javnih razpisov onemogočen, konkurenca med ponudniki, ki bi v odsotnosti takšnih dogovorov obstajala, pa izkrivljena in včasih celo popolnoma onemogočena.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava