Poziv k podajanju pripomb na predlog Pravilnika o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe

Sporočilo za javnost

V skladu z drugim odstavkom 82. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008) je Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad), pripravil predlog Pravilnika o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence. Predlagani pravilnik ureja obliko, vsebino in postopek za izdajo službene izkaznice in je trenutno v medresorskem usklajevanju.
 
Skladno s politiko Vlade RS in Ministrstva za gospodarstvo želi Urad k sodelovanju privabiti tudi zainteresirano strokovno javnost.
 
Urad poziva zainteresirano javnost, da poda svoje predloge in pripombe na predlog zakona do 13. 2. 2009.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava