Povabilo k dajanju pripomb k predlaganemu besedilu zavez v postopku, ki ga Urad vodi proti družbi Mercator d.d.

Sporočilo za javnost

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), vodi proti družbi Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator d.d.), pod opr. št. 306-178/2007, postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (UL RS št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325, 24. 12. 2002; v nadaljevanju: Pogodba ES). Urad vodi predmetni postopek, ker iz pridobljenih podatkov Urada izhaja verjetnost, da naj bi družba Mercator zlorabljala svoj domnevno prevladujoči položaj na trgu nabave izdelkov za vsakdanjo rabo z namenom nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji s tem, da naj bi podpis pogodb s svojimi dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo pogojevala z zahtevo po številnih neupravičenih pogodbenih bonitetah, ki niso vključene v kalkulacijo maloprodajnih cen, in visokih rabatih, ki naj ne bi bili upravičeni z običajnimi pogoji poslovanja. Iz navedenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi družba Mercator posredno ali neposredno pogojevala nepoštene prodajne ali nakupne cene oziroma druge nepoštene pogoje in pogojevala sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi in glede na trgovinske običaje niso povezane z vsebino teh pogodb.

Družba Mercator d.d. je Uradu v predmetnem postopku predložila zaveze na podlagi 39. člena ZPOmK-1, v skladu s katerim lahko podjetje, proti kateremu se vodi postopek, Uradu predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitev določb 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES. Namen instituta zavez je predvsem hitra in učinkovita ureditev razmer na trgu, ki je v interesu vseh udeležencev postopka, torej doseči ustrezno rešitev, katere uveljavitev in izvajanje odpravlja vse dvome o morebitnem proti-konkurenčnem delovanju stranke, proti kateri se vodi postopek. Predlagane zaveze so za stranko obvezne, saj Urad o zavezah odloči z odločbo.

 

Pred sprejemom odločitve o sprejemu predlaganih zavez se je Urad odločil, da bo v skladu z izoblikovano prakso Evropske Komisije predlagane zaveze preizkusil na trgu.

 

Prosimo vas, da nam posredujete morebitno mnenje o zavezah na elektronski naslov Urada (uvk.mgping@govpong.si), najkasneje do petka, 19. 6. 2009, do 12.00 ure.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava