Poročilo o raziskavi sektorja servisov motornih vozil

Kot je Agencija že poročala, je konec leta 2018 zaključila raziskavo sektorja servisov motornih vozil, saj je na trgu zaznala sum omejevanja konkurence s strani proizvajalcev vozil, ki naj bi onemogočala neodvisne serviserje pri opravljanju servisnih storitev vozil v garancijski dobi, s katerimi garancija na vozilu ne bi bila prekinjena.

Agencija je ugotovila, da na trgu opravljanja avtomobilskih servisnih storitev obstajajo določene anomalije, ki potencialno omejujejo možnost izbire potrošnikov med pooblaščenimi in nepooblaščenimi serviserji ter na drugi strani omejujejo tudi neodvisne serviserje pri servisiranju vozil v garancijski dobi.

Agencija ocenjuje, da javnost ni zadostno seznanjena z določili evropske uredbe, ki določa, da lahko servisno storitev vozila v garancijski dobi brez vpliva na garancijske pravice izvedeta tako pooblaščeni kot tudi neodvisni servis. Agencija meni, da bi morali zastopniki vseh znamk o takšni možnosti seznaniti vse lastnike vozil njihovih znamk, ki so še v garanciji.

Agencija bo trg servisov motornih vozil še naprej pozorno spremljala in bo v primeru ugotovljenih kršitev proti posameznim zastopnikom lahko uvedla postopek ugotavljanja kršitve omejevanja konkurence.

Nezaupna verzija poročila se nahaja na naši spletni strani v razdelku Raziskave.

 

 

 

 

Nazaj na seznam