Pojasnilo - ZBS (BanKredit)

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 15. 11. 2006 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS) s sklepom Nadzornega sveta ZBS, s katerim je pozvalo banke, da odpovejo pogodbe za trajne naloge ob uvajanju skupnega produkta BanKredit, kršilo 5. člen ZPOmK v povezavi s 3. členom ZPOmK. Navedeni sklep ZBS predstavlja sklep podjetniškega združenja o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati oziroma izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.

 

Urad je namreč ugotovil, da imajo določila o odpovedi pogodb za trajne naloge ob uvajanju skupnega produkta BanKredit za cilj ukinitev učinkovitega izvajanja storitve za odplačevanje blaga ali storitev na obroke in tako izključitev konkurentov (prodajnih mest) pri ponujanju možnosti obročnega odplačevanja oziroma kreditiranja na prodajnem mestu. Trajni nalog je namreč predstavljal sodoben plačilni instrument, ki je zagotavljal učinkovit mehanizem za zagotavljanje možnosti obročnega odplačevanja oziroma kreditiranja. ZBS je hotelo čim učinkoviteje začeti s trženjem svojega produkta na način, da je izključilo s trga obročnega odplačevanja (kreditiranja) na prodajnem mestu ponudbo obročnega odplačevanja preko trajnih nalogov in tako izključilo možnost, da bi prodajalci ponujali obročno odplačevanje preko trajnih nalogov kot ugodnejšo alternativo svojim potrošnikom. Potrošnik je lahko namreč v primeru nakupa blaga ali storitve na obroke preko trajnega naloga plačal ceno blaga ali storitve v več obrokih, brez posebnih dodatnih stroškov, medtem ko nosi v primeru storitve BanKredit visoke stroške odobritve, zavarovanj in obrestnih mer. Članice ZBS so na račun potrošnikov ukinile cenejšo obliko kreditiranja in jo nadomestile z dražjo.

 

V skladu s 34. členom ZPOmK je Urad izdal odločbo o ugotovitvi obstoja kršitve ter z isto odločbo zahteval od ZBS, da obvesti vse svoje članice o ničnosti predmetnega sklepa ter jih pozval, naj omogočijo vzpostavitev takih pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji (trgovci in drugimi), ki slednjim dopuščajo, da samostojno ponujajo možnost prodaje na obroke oziroma kreditiranja z uporabo trajnega naloga ali drugega ustreznega plačilnega instrumenta. Vzpostavijo naj se torej razmere, ki bodo primerljive razmeram pred ukinitvijo možnosti obročnega odplačevanja oziroma kreditiranja preko trajnih nalogov na prodajnem mestu.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava