Pojasnilo glede obveznosti priglasitve prenosa Agrokorjevih družb na Fortenova Group

V zadnjem času je Agencija prejela več vprašanj, ki se nanašajo na obveznost priglasitve prenosa Agrokorjevih družb na Fortenova Group, zato želi Agencija pojasniti, kdaj je treba koncentracijo priglasiti Agenciji in kdaj Evropski komisiji. Navedeno je ob izpolnitvi pravnega pogoja (nastanek koncentracije) odvisno od doseganja predpisanih ekonomskih pragov. Pri tem pa mora Agencija v vsaki obravnavani koncentraciji preveriti, ali le-ta izpolnjuje merila za koncentracijo z razsežnostjo EU.

Koncentracijo je treba priglasiti Agenciji, če sta izpolnjena pravni (trajna sprememba kontrole nad podjetjem) in ekonomski pogoj (letni promet prevzetega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na slovenskem trgu presega 1 mio EUR in skupni letni promet v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu na slovenskem trgu presega 35 mio EUR). Čeprav koncentracija ne dosega navedenih ekonomskih pragov, pa morajo v koncentraciji udeležena podjetja obvestiti Agencijo o njeni izvedbi, če imajo skupaj z drugimi podjetji v skupini več kot 60 % tržni delež na trgu Republike Slovenije, pri čemer Agencija lahko podjetja pozove, da jo priglasijo. Agencija objavi podatke o priglašenih koncentracijah na svoji spletni strani: 
http://www.varstvo-konkurence.si/koncentracije-podjetij/priglasene-koncentracije-in-odlocitve/

Nobena država članica EU ne uporabi svojega nacionalnega prava o konkurenci, kadar ima koncentracija razsežnost EU. Koncentracija podjetij ima razsežnost Skupnosti, kadar: (a) vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 5000 mio EUR skupnega prometa, in (b) skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 250 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici. Če koncentracija ne doseže navedenih ekonomskih pragov, ima razsežnost EU, če: (a) vsa udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kakor 2500 mio EUR skupnega prometa, (b) vsa udeležena podjetja v vsaki od vsaj treh držav članic skupno ustvarijo več kakor 100 mio EUR skupnega prometa, (c) vsako od vsaj dveh udeleženih podjetij v vsaki od vsaj treh držav članic za namen odstavka (b) ustvari več kakor 25 mio EUR skupnega prometa in (d) skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 100 mio EUR, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kakor dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni in isti državi članici. Komisija objavi podatke o vseh odprtih primerih koncentracij na svoji spletni strani:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_merger_ongoing

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava