Odziv agencije na nov ZPOmK-2

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je pripravila mnenje in pripombe na predlog novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2E; dostopno na: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11614).

Agencija pozdravlja prepotrebne spremembe in jih podpira, a meni, da so iz predloga zakona neutemeljeno črtane vse spremembe, za katere si agencija prizadeva dalj časa in stremijo k večji učinkovitosti delovanja agencije ter slednji zagotavljajo enaka orodja, kot jih uporabljajo drugi organi držav članic EU za varstvo konkurence in druge nadzorne inštitucije na eni strani, na drugi strani pa strankam postopkov omogočajo več pravic in znižujejo njihova administrativna bremena in stroške.

Mnenje AVK k ZPOmK-2

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava