Odločitev Ustavnega sodišča v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe PRO PLUS d.o.o.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 26. 9. 2017 soglasno odločilo, da zavrže pobudo družbe PRO PLUS d.o.o. za presojo 28. člena ZPOmK-1, ki ureja preiskavo na podlagi sodne odredbe ki določa, da Agencija opravlja preiskavo v podjetju na podlagi obrazložene pisne odredbe pristojnega sodišča in ob navzočnosti polnoletnih prič.

 

Prav tako je soglasno odločilo, da ne sprejme v obravnavo ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 64/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 267/2017 z dne 15. 2. 2017. Sodišči sta zavrnili tožbo podjetja PRO PLUS d.o.o. v zvezi s preiskavo, ki jo je Agencija za varstvo konkurence izvedla v prostorih družbe PRO PLUS d.o.o.

 

Odločitev Ustavnega sodišča je na voljo na spletni strani.

 

 

 

 

Nazaj na seznam