Odgovor na članek z naslovom "Mercator zanika Soršakovo trditev", ki je bil objavljen v Financah dne 15. 1. 2008

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je septembra 2007 v postopku zbiranja podatkov v okviru analize razmer na trgu od Mercatorja pridobil vlogo (dopis št. 306-124/2007-5), v kateri je slednji zahteval, naj se obravnava v skladu z določili o varovanju poslovne skrivnosti. V omenjeni vlogi so številni podatki, ki jih Urad kot poslovno skrivnost tudi strogo varuje, vendar so v isti vlogi tudi podatki, ki niso znani le določenemu, omejenemu krogu oseb, temveč širšemu krogu, zaradi česar jih Urad ni obravnaval kot poslovno skrivnost. Gre za navedbe o istočasnosti in višini najavljenih cen večjih dobaviteljev mesa in mesnih izdelkov, dobaviteljev mleka in mlečnih izdelkov ter dobaviteljev pekovskih izdelkov in za mnenje Mercatorja o njihovem usklajenem ravnanju. Navedeni podatki so namreč bili javno večkrat izpostavljeni (npr. Napovedi podražitev izdelkov, 3. 9. 2007, spletna stran Mercatorja; Pismo vsem dobaviteljem Mercatorja na področju pekarstva, 7. 9. 2007, spletna stran Mercatorja; Čez mesec občuten dvig cen hrane, 20. 8. 2007, Delo; Dražji kruh, meso in mleko, 23. 8. 2007, spletna stran RTV Slovenija, itd.). Omenjeni del vloge Mercatorja je Urad utemeljeno štel kot prijavo kršitve oziroma informacijo o kršitvi in jo kot tako tudi obravnaval, nikakor pa Urad tega dela vloge ni obravnaval kot zahtevo Mercatorja za uvedbo postopka proti omenjenim dobaviteljem v skladu s 23. členom ZPOmK, saj iz sklepov o uvedbi postopka jasno izhaja, da jih je Urad uvedel po uradni dolžnosti. Mercator je bil v dopisu Urada št. 306-124/2007-1, s katerim so se zbirali podatki o razmerah na trgu, obveščen o tem, da mu lahko Urad zagotovi tudi varovanje tajnosti vira v skladu z 18.a členom ZPOmK, vendar se na to Mercator v svojem dopisu ni skliceval. Iz navedenega tako jasno izhaja, da v članku z naslovom »Intervju: Janković nam lahko delo ali zelo olajša ali precej oteži« z dne 14. 1. 2008 - ni prišlo do nobenega izkrivljenega prikazovanja dejstev.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava