Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU proti podjetjema SALOMON d.o.o. in RECIKEL, d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je dne 23. 8. 2018 izdala sklep, s katerim je uvedla postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 325, 26 .10. 2012, v nadaljevanju: PDEU) proti podjetjema SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, (v nadaljevanju: Salomon), in RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju Recikel). Agencija je tako razširila postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije , ki ga je dne 16. 3. 2018 uvedla proti podjetjema Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: GS), in DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: Dinos) in katerega izvleček sklepa o uvedbi postopka je že objavljen na spletni strani Agencije.

 

 Izkazana je verjetnost, da sta podjetji Salomon, ki deluje na ponudbeni strani trga izvajalcev storitev ravnanja z nekomunalno odpadno embalažo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: trg izvajalcev), in Recikel, ki deluje na ponudbeni strani trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji in na povpraševalni strani na trgu izvajalcev (v nadaljevanju: trg DROE), skupaj s podjetjema Dinos in GS, ki delujeta na ponudbeni strani na obeh trgih, sklenili sporazum, katerega cilj je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije in s tem na znatnem delu notranjega trga EU, s čimer bi lahko bila prizadeta trgovina med državami članicami, saj so navedena podjetja zlasti neposredno in posredno določala cene in poslovne pogoje, omejevala in nadzirala proizvodnjo in prodajo ter si medsebojno delila trg s tem,

 

ko so se podjetja Dinos, GS, Salomon in Recikel najmanj od 27. 6. 2016 dalje dogovarjala glede delitve trga izvajalcev in se z dogovarjanjem izogibala konkurenčnemu tekmovanju ter se v letu 2017 dogovorila o prenehanju izvajanja storitev na trgu izvajalcev za  podjetje Interseroh, ki deluje na ponudbeni strani na trgu DROE in na povpraševalni strani na trgu izvajalcev, s čimer so mu onemogočila možnost nabave storitve na trgu izvajalcev pri podjetjih Dinos, GS in Salomon, obenem pa so si prizadevala, da bi podjetju Interseroh onemogočila nabave teh storitev tudi pri ostalih izvajalcih teh storitev, s čimer so podjetju Interseroh želela preprečiti prodajo storitev na trgu DROE v Republiki Sloveniji z namenom, da ga izločijo iz trga DROE ter si medsebojno razdelijo stranke podjetja Interseroh, poleg tega pa so se v letu 2017 dogovarjala tudi o usklajevanju ponudb strankam na trgu izvajalcev in se dogovarjala o cenah embalažnine ter o cenah storitev tako na trgu DROE kot na trgu izvajalcev,
s tem pa sta podjetji Salomon in Recikel skupaj s podjetjema Dinos in GS

 

- neposredno in posredno določali poslovne pogoje na obeh navedenih trgih in si na njima krepili svoj položaj,
- podjetje Interseroh izrinjali s trga DROE, 
- ter si skupaj s podjetjema GS in Dinos medsebojno delili trg DROE oziroma trg izvajalcev,
s čimer naj bi kršili prvi odstavek 6. člena ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena PDEU.

 

Agencija je dne 10. 4. in 11. 4. 2018 na podlagi odredb pristojnega sodišča izvedla preiskavo pri podjetjih GS in Dinos, dne 4. 9. in 5. 9. 2018 pa še pri podjetjih Salomon in Recikel.

 

 

 

 

Nazaj na seznam