Izjava za javnost - Slopak

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 21. 12. 2006 izdal odločbo št. 306-125/2005-80 (v nadaljevanju: odločba), s katero je ugotovil, da je Slopak d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slopak d.o.o.), zlorabil prevladujoč položaj na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek. Z isto odločbo je družbi Slopak d.o.o. naložil določene ukrepe, s katerimi se odpravijo učinki kršitve.

 

Na podlagi poročil, ki jih v skladu z navedeno odločbo Uradu posreduje družba Slopak d.o.o., je mogoče ugotoviti, da družba Slopak d.o.o. do sedaj ravna skladno z ukrepi, kot so določeni v navedeni odločbi.

 

Ker se pojavljajo različne interpretacije izreka odločbe, je potrebno opozoriti, da stranke ne morejo sebi in tretjim samovoljno razlagati odločbe na način, ki dopušča možnost razlage v smeri večjih pravic in/ali obveznosti, kot so določene z izrekom odločbe in pozitivno zakonodajo, ki predstavlja pravno podlago za odločbo.

 

Urad je z odločbo zaključil postopek, ugotovil kršitev in naložil ukrepe za odpravo učinkov kršitve. Izdani odločbi sledi izvajanje naloženih ukrepov za odpravo učinkov kršitve.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava