Izjava za javnost - Poziv ministra Zdravka Počivalška Andreju Matvozu k odstopu

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je samostojen in neodvisen organ, pristojen za varstvo konkurence na območju Republike Slovenije. Direktorja Agencije imenuje državni zbor na predlog vlade. Minister, pristojen za varstvo konkurence, predlaga vladi kandidata, ki ga izbere po izvedenem javnem natečaju. Takšen postopek, kot ga določa zakon, je bil izveden tudi v predmetni zadevi, ko me je državni zbor pravnomočno imenoval na mesto direktorja Agencije za obdobje 5 let, odločitev državnega zbora pa ni bila izpodbijana. Pred upravnim sodiščem se je izpodbijala zgolj odločba pristojnega ministrstva.

 

Direktor se lahko predčasno razreši zgolj iz razlogov, ki jih navaja zakon, za izvedbo postopka predčasne razrešitve direktorja Agencije pa je pristojen Svet Agencije. Sam menim, da razlogi za razrešitev, ki jih navaja zakon, niso podani.

 

Zoper prej omenjeno  odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo konkurence, s katero so me kot najprimernejšega kandidata vladi predlagali za direktorja Agencije, sem tudi sam, neodvisno od ministrstva,  vložil zahtevo za dovolitev revizije na vrhovno sodišče, vendar revizijski postopek pred vrhovnim sodiščem še ni zaključen.

 

Kot direktor Agencije moram zagotoviti, da Agencija izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu, še posebej pa je to pomembno sedaj, ko Agencija obravnava več izredno zahtevnih primerov. Po svojem trdnem prepričanju svoje delo na položaju direktorja Agencije opravljam strokovno in neodvisno. Vsled vsemu navedenemu sporočam, da ne bom odstopil s položaja direktorja Agencije.

 

                                                                                                                                              Andrej Matvoz
                                                                                                                                                   direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava