Dve prosti delovni mesti: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

Dve prosti delovni mesti: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (šifra DM 207) v Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške

Rok za prijavo: 31. 8. 2020                             

Naloge delovnega mesta:
• vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov po ZPOmK-1 s področja oddelka,
• načrtovanje in opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
• sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog,
• vodenje postopkov o prekrških po ZPOmK-1,
• sodelovanje pri vodenju postopkov pred drugimi državnimi organi, priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
• sodelovanje na mednarodni ravni z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
• vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, pripravi predlogov predpisov in drugih gradiv,
• samostojna priprava strokovnih mnenj, analiz, informacij, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv,
• obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog,
• vodenje postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja,
• opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba; ekonomska ali pravna smer,
• najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
• znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina ali francoščina),
• opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka.

Znanje tujega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega Strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2 in nadaljnji) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Zaželena znanja in sposobnosti:
• opravljen Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
• opravljen pravniški državni izpit,
• usposobljenost za delo s preglednicami in urejevalniki besedil,
• samostojnost,
• natančnost,
• samoiniciativnost.

Če ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino.

Kandidatom ponujamo:
• možnost dodatnih izobraževanj (doma in v tujini),
• možnost napredovanja,
• možnost osebnega in strokovnega razvoja,
• možnost samostojnega in timskega dela,
• urejeno in dinamično delovno okolje.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 31. 8. 2020 pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto Višji svetovalec področja II v  Oddelku za omejevalna ravnanja in prekrške« na naslov: Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis na obrazcu http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-37-39 (Renata Bučar) in 01/478-37-34 (Emilija Horvat).

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                                          Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava