AVK izvaja tržni preizkus 2. predloga korektivnih ukrepov podjetja United Media Limited (UML) v okviru postopka presoje koncentracije podjetij UML in United Media Distribution (UMD)


Javna agencija RS za varstvo konkurence je v okviru postopka presoje koncentracije podjetij United Media Limited, 1 Poseidonos street, Ledra Business Centre, P.C. 2406, Egkomi, Nikozija, Ciper, in United Media Distribution S.r.l., 1-5 G-ral David Praporgescu street, 5th floor, app. 12, 2nd District, Bukarešta, Romunija, skladno s prvim odstavkom 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) prejela drugi predlog korektivnih ukrepov, s katerimi naj bi se odpravil vsakršen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predloženega korektivnega ukrepa ter zagotavljanja preglednosti in uspešnega posvetovanja s tretjimi osebami odločila opraviti tržni preizkus predloženega ukrepa.

Vse zainteresirane udeležence na trgu licenciranja in nakupa pravic za predvajanje športnih avdiovizualnih TV vsebin in na veleprodajnem trgu dobave športnih TV programov ter drugo zainteresirano javnost naprošamo, da Agenciji najkasneje do 20. 10. 2017 posredujejo mnenje glede novega predloga korektivnega ukrepa in sicer na elektronski naslov gp.avk(at)gov.si  oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom št. zadeve 3061-8/2013. Predlog korektivnega ukrepa je v spletni povezavi na koncu besedila.
 
Za vaše sodelovanje in posredovane podatke se vam najlepše zahvaljujemo.
 

Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

Dopis AVK udeležencem na trgih in drugi zainteresirani javnosti
Predlog korektivnega ukrepa

 

 

 

 

Nazaj na seznam