Agencija prejela sodbo Upravnega sodišča v zadevi presoje skladnosti koncentracije podjetij iz skupine United Group nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub s pravili konkurence

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 4. 6. 2020 prejela sodbo Upravnega sodišča z dne 21. 5. 2020, s katero je odpravilo odločbo Agencije (št. 3061-8/2013-501 z dne 4. 9. 2018) v postopku presoje koncentracije podjetij iz skupine United Group (podjetij UNITED MEDIA LIMITED, Ciper, SLOVENIA BROADBAND S.a.r.l., Luksemburg, UNITED GROUP B.V, Nizozemska, UNITED MEDIA S.a.r.l., Luksemburg, in UNITED MEDIA NETWORK AG, Švica), nad dejavnostjo izdajanja TV programov Šport Klub. Z omenjeno sodbo je Upravno sodišče zadevo vrnilo Agenciji v ponovno odločanje. Ker je predmetni postopek presoje še v teku, Agencija več informacij zaradi interesa samega postopka ne more podati.

V omenjeni odločbi je Agencija ugotovila, da koncentracija podjetij iz skupine United Group nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub ni skladna s pravili konkurence in jo je prepovedala. Agencija je podjetjem iz skupine United Group še naložila, da odprodajo športne TV programe Sport Klub neodvisnemu kupcu in s tem vzpostavijo stanje na trgu Republike Slovenije, kot je obstajalo pred izvedbo koncentracije. Podrobneje je vsebina odločbe razvidna iz novice, objavljene dne 18. 9. 2018 na spletni strani Agencije: http://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/zakljucen-postopek-presoje-skladnosti-koncentracije-podjetij-iz-skupine-united-group-nad-d-173/.

Agencija bo odločitev sodišča, s katero se v določenih delih sicer ne strinja, spoštovala in bo pričela s ponovno presojo predvsem v delih, ki po oceni Upravnega sodišča niso dovolj utemeljeni.

Agencija še poudarja, da sodba Upravnega sodišča ne posega v odločbo, ki je bila izdana v ločenem prekrškovnem postopku, s katero je Agencija podjetjem iz skupine United Group izrekla globo zaradi prekrška prepozne priglasitve koncentracije. Ker so podjetja iz skupine United Group koncentracijo priglasila z več kot enoletno zamudo, za kar je predpisana globa do 10 % letnega prometa podjetij, je  Agencija z odločbo v prekrškovnem postopku skupini podjetij United Group izrekla globo v višini 3,7 mio EUR. Zoper navedeno odločbo so podjetja iz skupine United Group vložila zahtevo za sodno varstvo, o kateri Okrajno sodišče v Ljubljani še ni odločilo. 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava