Agencija je izdala Mnenje v zvezi z izvajanjem javnih prevozov oseb na Blejski otok

Sporočilo za javnost

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je dne 1. 8. 2017, na podlagi 2. odstavka 71. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki določa, da Agencija objavi, o katerih zadevah je dala mnenje, če je to primerno zaradi narave in pomena omejevanja, objavila nezaupno različico Mnenja št. 3060-29/2016-52 z dne 24. 7. 2017, ki je dosegljivo na povezavi:

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Mnenja/3060-29-2016-52-Mnenje_izvajanje_javnih_prevozov_oseb_na_Blejski_otok.pdf

 

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam