Agencija izvedla nenapovedano preiskavo v podjetjih DELO, DNEVNIK, ČASNIK VEČER, IZBERI in DELO PRODAJA

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) sporoča, da je dne 6. 7. 2020 in 7. 7. 2020 izvedla nenapovedane preiskave v poslovnih prostorih podjetij DELO Časopisno založniško podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:  DELO), DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DNEVNIK), ČASNIK VEČER časopisno založniško podjetje, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ČASNIK VEČER), IZBERI, založništvo in distribucija, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: IZBERI), in DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DELO PRODAJA).

Agencija je preiskavo v navedenih podjetjih uvedla zaradi izkazane verjetnosti, da je prišlo do koncentracije nad podjetjem IZBERI, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, in je podjetja DELO, DNEVNIK in ČASNIK VEČER, niso priglasila.

Agencija je preiskavo izvedla tudi zaradi izkazane verjetnosti, da so podjetja DELO, DNEVNIK, ČASNIK VEČER, IZBERI in DELO PRODAJA sklenila prepovedan sporazum, in sicer tako, da so se podjetja DELO, DNEVNIK in ČASNIK VEČER, ki so izdajatelji tiskanih publikacij, in njihova odvisna družba IZBERI ter odvisna družba podjetja DNEVNIK, to je DELO PRODAJA, ki obe distribuirata tiskane medije, sporazumela o načinu izvajanja storitve distribucije tiskanih publikacij v prosti prodaji na ozemlju Republike Slovenije, saj naj bi omejevala in nadzirala proizvodnjo in prodajo te storitve in posredno na trgu izdajanja tiskanih publikacij z daljšo periodiko ter neposredno ali posredno določali cene na trgu distribucije tiskanih publikacij v prosti prodaji, kar predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije.

V nadaljevanju bo Agencija na spletni strani objavila izvleček sklepa o uvedbi postopka.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava